Nationale belastingvoordeel voor voedseldonatie op de agenda gezet

Nationale belastingvoordeel voor voedseldonatie op de agenda gezet

Senator Dean Smith uit West-Australië heeft een stimuleringsmaatregel geïntroduceerd die erop gericht is het belastingstelsel aan te passen, zodat bedrijven die voedsel en essentiële diensten, zoals koelapparatuur en transport, doneren aan voedselhulporganisaties, aftrekposten krijgen.

De National Food Donation Tax Incentive werd als een particulier wetsvoorstel van de senator in het federale parlement ingediend. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan het de Australische aanpak van voedseldonatie radicaal veranderen.

Het wetsvoorstel is het resultaat van uitgebreide samenwerking en onderzoek van het End Food Waste Cooperative Research Centre, KPMG, voedselhulporganisaties Foodbank Australia en OzHarvest, en de deelstaatregeringen van Queensland en New South Wales. Het wetsvoorstel kan jaarlijks miljoenen extra maaltijden verstrekken aan mensen in nood.

Dit initiatief is een belangrijke stap in de richting van het behalen van de Australische doelstelling om voedselverspilling tegen 2030 te halveren.

Volgens Dr. Steven Lapidge, CEO van End Food Waste Australia, is het wetsvoorstel van cruciaal belang om voedselverspilling en honger in Australië te bestrijden.

“Aangezien er in Australië jaarlijks meer dan 7,6 miljoen ton aan voedsel wordt verspild, waarvan 70 procent eetbaar is, is dit initiatief niet alleen actueel maar ook essentieel”, aldus Lapidge.

“Eén op de zes Australische volwassenen en 1,2 miljoen kinderen hebben het afgelopen jaar honger geleden.

“Deze belastingprikkel zal bedrijven aanmoedigen om overtollig voedsel en essentiële diensten te doneren, waardoor de steun voor voedselreddingsorganisaties drastisch toeneemt en wordt verzekerd dat overtollig voedsel degenen bereikt die het het hardst nodig hebben.”

Lapidge zei dat End Food Waste Cooperative Research er trots op is dat het ondersteunende partners heeft, waaronder KPMG, Foodbank Australia, OzHarvest en de deelstaatregeringen van Queensland en New South Wales.

“Het End Food Waste Cooperative Research Centre is er trots op om samen met onze partners te hebben gewerkt bij… om dit visionaire project tot een goed einde te brengen dat leidde tot de wet. Deze gezamenlijke inspanning onderstreept het belang van gezamenlijke actie bij het aanpakken van voedselverspilling en honger,” aldus Lapidge.

De voorgestelde belastingprikkel pakt niet alleen de voedselonzekerheid aan, maar is ook in lijn met de doelstellingen voor ecologische duurzaamheid doordat de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt, afneemt.

Bedrijven profiteren van belastingaftrek, waardoor er een win-winsituatie ontstaat voor zowel de economie als de maatschappij.

Dr. Steven Lapidge zal samen met andere vooraanstaande internationale en nationale experts aanwezig zijn op de National Food Waste Summit 2024 in Melbourne, later deze maand op 24 en 25 juli.

Aanwezig bij de top zijn vertegenwoordigers uit de industrie, de onderzoekswereld en de overheid. Tijdens de top worden de gezamenlijke planning, strategie en actie besproken die nodig zijn om de Australische doelstelling voor het terugdringen van voedselverspilling te behalen.